صدور ۱۹۸ فقره اخطاریه برای ساخت و ساز های غیر مجاز

صدور ۱۹۸ فقره اخطاریه برای ساخت و ساز های غیر مجاز ساخت و ساز‌های غیر مجاز به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شهرکرد، فرهاد رفیعی مدیر جهاد کشاورزی شهرکرد گفت: در سه ماهه نخست امسال، ۱۹۸ فقره اخطاریه جهت ساخت و ساز‌های غیر مجاز اراضی کشاورزی در سطح شهرستان صادر گردیده است.
او افزود: با توجه به قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، و به منظور صیانت از اراضی کشاورزی در جهت تأمین غذایی نسل حاضر و آینده، اکیپ امور اراضی شهرستان به صورت مداوم، کار گشت زنی در سطح شهرستان را انجام می‌دهند.
برخورد بامتخلفین ساخت و ساز غیر‌مجاز در شهرکرد تشدید می‌شود‌
رفیعی اضافه کرد: از مجموع ۱۹۸ اخطاریه صادر شده، بیشترین اخطاریه مربوط به بخش فرخ شهر با ۱۰۸ فقره اخطاریه و پس از آن بخش لاران با ۵۲ فقره و بخش مرکزی (شهرکرد) با ۳۸ فقره است.
او ادامه داد: بیشترین اخطاریه‌ها به خاطر ساخت غیر مجاز اتاقک صادر شده که شامل ۱۵۸ فقره می‌باشد.
رفیعی گفت: همچنین ۳۴ فقره اخطاریه جهت فنس کشی و شش فقره نیز جهت ساخت غیر مجاز استخر صادر شده است.
او افزود: از مجموع اخطاریه‌های صادر شده، سه مورد حکم تخریب گرفته و اجرا شده است و ۶۰ مورد نیز به دادگاه معرفی شده و در حال رسیدگی هستند.
ف